Složení zvoleného výkonného výboru SDH v roce 2015

  1. Martin Vojtek – starosta SDH
  2. Miroslav Brhel – náměstek starosty SDH
  3. Milan Brhel – velitel SDH
  4. Svatopluk Prášil – zástupce velitele SDH
  5. Pavel Kužílek – strojník, vzdělavatel
  6. Vlasta Klimešová – hospodář, jednatel
  7. Brhel Libor – referent MTZ
  8. Kamil Klvač – revizor účtu
  9. Martin Kužílek – člen výboru
  10. Robert Nevrla – člen výboru