Oslavy

Oslavy

Kulturní akce, SDH
Sbor dobrovolných hasičů Moravské Málkovice vás zve na oslavy  90. let založení sboru dne 6. 7. 2019 ve sportovním areálu Moravské Málkovice             Na Vaši účast se těší pořadatelé a sponzoři.
Zobrazit více
Historie

Historie

JSDH, Kulturní akce, SDH
1929 – 1938: Již v roce 1871, kdy byl založen na Moravě první hasičský sbor si lidé uvě­domovali, že takové hašení požárů jaké se provádělo, není možné. Důkazem jsou požáry, kde nejednou lehla popelem i celá obec. Také v Moravských Málkovicích byla 9. května 1929 svolána schůze, kde měl být založen sbor dobrovolných hasičů. Schůzi občanů svolal starosta obce p. Fr. Klvač do hostince Josefa Vítka. Jelikož se sešel malý počet občanů, usnesli se, že se pokusí o založení sboru v hostinci p. Josefa Vítka dne 29. června 1929. Za župu byli přítomni p. Leopold Albrecht - župní starosta, p. Macha, p. Foltánek a p. Burian - členové župního výboru. Z místních občanů se přihlásilo 26 členů. Na návrh župního starosty byly provedeny volby funkcionářů. Největší bolestí nového sboru byla…
Zobrazit více