Sbor dobrovolných hasičů Moravské Málkovice

vás zve na oslavy 

90. let založení sboru dne 6. 7. 2019 ve sportovním areálu

Moravské Málkovice          

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé a sponzoři.