SDH Moravské Málkovice ve spolupráci s obcí Moravské Málkovice

pořádá

1.ročník soutěže mladých hasičů „O pohár starosty obce“

 Soutěž v požárním útoku v kategoriích přípravka, mladší a starší žáci

a ve štafetě požárních dvojic  v kategoriích přípravka, mladší a starší žáci se koná v sobotu 11.5.2019 na fotbalovém hřišti v Moravských Málkovicích

( na konci obce – směr Orlovice)

 PROGRAM:  8:00 – 8:30 příjezd družstev a prezence

                           8:30  – 8:45  porada vedoucích

                           8:45  – 8:55 nástup

                           9:00 – zahájení soutěže

                           14:00 – předpokládané ukončení soutěže

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

  • požární útok i štafeta požárních dvojic budou prováděny dle směrnic hry PLAMEN a pravidel Vyškovského Soptíka
  • požární útok bude veden souběžně ze dvou základen, kde na jedné základně budou startovat mladší žáci a na druhé přípravka a poté starší žáci
  • stroj a nářadí k provedení útoku i štafety požárních dvojic vlastní
  • časomíra elektronická, sklopné terče, soutěž jedním pokusem
  • plocha k provedení požárního útoku i štafety požárních dvojic je travnatá
  • kategorie přípravka bude vyhodnocena ihned po jejím odběhnutí

 STARTOVNÉ:  100,-Kč za družstvo, platba při prezenci            

OBČERSTVENÍ: zajištěno po celou dobu v areálu fotbalového hřiště 

Přihlášku zašlete nejpozději do 6.5.2019

na email :  Daniela.Tepla@seznam.cz

organizační a technické záležitosti: Pavel Samson  (607 926 749)

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé a sponzoři.