V Ivanovicích se naši mladí hasiči účastnily obou kategorií.
Mladší žáci:
Plaměnáci – 18:96
Moravské Málkovice – 34:05
Starší žáci:
Hasičáci 21:02

SDH